Help de Natuurtuin Zoetermeer mooi te houden (NLdoet)

De Natuurtuin Zoetermeer beslaat een oppervlakte van 2 ha. De Natuurtuin is aangelegd om op kleine schaal alle van oudsher in Zoetermeer voorkomende levensgemeenschappen van planten en dieren te herbergen, zoals polders en dijken, een boomgaard, moeras met riet en biezen, bloemrijke hooilanden, sloten en singels en een griend.

Het voortbestaan van de Natuurtuin is sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Reguliere onderhoudsvrijwilligers zorgen voor het overgrote deel van het onderhoud, zoals knotten, snoeien, maaien, wieden e.d. vrijwilligers. Maar tijdens landelijke vrijwilligersacties zoals NLdoet worden eveneens onderhoudsactiviteiten uitgevoerd. Tientallen mensen werken dan enthousiast een paar uur heerlijk in de buitenlucht. Er wordt gesnoeid, gemaaid, er worden paden aangelegd en verhard en er worden sloten geschoond.

Begin datum
11 maart 2023, 10:00
Einddatum
11 maart 2023, 15:00
Waar

De Natuurtuin is te bereiken via het pad tegenover Turfberg 53.