Lezing: het Zoetermeerse griend als cultuurhistorisch fenomeen

In Zoetermeer bevindt zich één griend: de fraaie wilgenplantage in de Natuur- en Landschappentuin. Hij kwam daar toen de wilgenteelt in Nederland op een dieptepunt was beland. Telde rond 1900 het griendareaal zo’n 14.000 hectare, tegenwoordig wordt het geschat op 300 hectare. Juist daarom past het griend bij uitstek bij de doelstelling van de Natuur- en Landschappentuin die een indruk wil geven van de geschiedenis van het landschap rond Zoetermeer en de daarin aanwezige flora en fauna.

Lezing: het Zoetermeerse griend als cultuurhistorisch fenomeen
In Zoetermeer bevindt zich één griend: de fraaie wilgenplantage in de Natuur- en Landschappentuin. Hij kwam daar toen de wilgenteelt in Nederland op een dieptepunt was beland. Telde rond 1900 het griendareaal zo’n 14.000 hectare, tegenwoordig wordt het geschat op 300 hectare. Juist daarom past het griend bij uitstek bij de doelstelling van de Natuur- en Landschappentuin die een indruk wil geven van de geschiedenis van het landschap rond Zoetermeer en de daarin aanwezige flora en fauna.
De lezing wordt verzorgd door Berco Hoegen, ecologisch adviseur Staatsbosbeheer en onderzoeker Landschapsgeschiedenis Universiteit Groningen. Berco Hoegen belicht in zijn boeiende lezing de rijke geschiedenis en de betekenis van grienden voor gebieden in Nederland waar een deel van het boerenland te nat was om er gewassen te verbouwen. Dat was ook het geval in delen van Zuid-Holland. Dankzij de bijzondere eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de gesneden en gehakte wilgentakken – ook bekend onder de naam rijshout – kent de wilgenteelt in Nederland een geschiedenis die teruggaat tot de Middeleeuwen. Daarbij passeren aspecten de revue als wie de griendwerkers waren, verdienden die seizoensarbeiders een fatsoenlijk loon, waar werd het wilgen- of rijshout voor gebruikt en wat zijn verrassende nieuwe toepassingen van wilgensnoeihout.

Grienden hebben niet alleen een belangrijke cultuurhistorische waarde. Ze zijn ook een plek die veel insecten aantrekt en daarmee van belang voor de biodiversiteit. Wilgenplantage zijn tegenwoordig bezig aan een comeback door toepassingsmogelijkheden van wilgentakken als duurzaam alternatief voor kunststof, die in de 20e eeuw juist grienden bijna deden verdwijnen.

Deze lezingenreeks wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 45 jarig jubileum van Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer. Het overkoepelend thema van de lezingen is: (Hoe) kun je een landschap lezen? Net als een tekst kun je ook een landschap lezen. En vooral interpreteren om het te doorgronden en in een bredere context te begrijpen wat je ziet. Dat verrijkt je kennis en beleving van het landschap. Iedere lezing heeft een verbinding met onze Natuur- en Landschappentuin. Verschillende aspecten van het landschap zullen aan de orde komen. Zowel het leven van diersoorten in de Natuurtuin als (cultuur)historische onderwerpen.

Begin datum
19 september 2023, 20:00
Einddatum
19 september 2023, 21:30
Waar
Locatie: de Openbare Bibliotheek, vestiging Forum aan het Stadhuisplein 1, Zoetermeer.

Kosten
Gratis
Meer informatie