Denk mee aan het toekomstbeeld van Buytenhout

Staatsbosbeheer organiseert op zondag 29 januari en zaterdag 4 februari informatiebijeenkomsten in Buytenhout over het te maken toekomstperspectief voor dit gebied. De bijeenkomsten zijn voor iedereen die het gebied Buytenhout een warm hart toedraagt en benieuwd is naar de toekomstige inrichting van dit gebied.

Toekomstperspectief Buytenhout

Voor het efficiënt toepassen van de doelen op de gebieden in Buytenhout, wordt er nu een toekomstperspectief gemaakt. Dit perspectief vormt voor de komende 5-10 jaar de basis voor het beheer en inzet van subsidies en wordt vorm gegeven in een meerjaren planning (uitvoeringsagenda). Om de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen en de natuurwaarde te verhogen behalen we stapsgewijs kleinere doelen. Belangrijk hierbij is dat recreatie en natuur in balans zijn en blijven.

Het toekomstperspectief richt zich voornamelijk op de Balij en het Bieslandse bos. Desalniettemin is het uitgangspunt om de gebieden in samenhang te zien met de omgeving, waar onder andere de Dobbeplas een belangrijke rol speelt.

Inloopmarkt

Op de markten presenteert Staatsbosbeheer kaartmateriaal op basis van een gebiedsanalyse die het projectteam heeft uitgevoerd. Op diverse thematafels is er voor de bezoeker de mogelijkheid om hun ervaring en ideeën over het gebied te delen.

Programma

Zondag 29 januari

13.00 tot 16.00 uur

Locatie: Parkeerplaats Bieslandse bos, achter de vergaderlocatie ‘TISNIENIX’ te Delfgauw.

Zaterdag 4 februari

10.00 tot 13.00 uur

Locatie: Ingang van de Balij, aan het einde van de straat Kurkhout te Zoetermeer.

 

Meer informatie

Informatie over het toekomstperspectief en de bevindingen van de inloopmarkt zijn terug te vinden op www.staatsbosbeheer.nl/buytenhout.