Welkom bij onze bijenburcht!

Welkom bij onze bijenburcht! Ja, we hebben hier burchten! In Buytenhout staan sinds december 2022 drie heuse bijenburchten. In deze burchten kunnen veel soorten wilde bijen een nest bouwen om hun eitjes te leggen.

Wist je dat… De meeste bijen niet steken? Maar ze houden wel van rust. Je kunt dus rustig kijken, maar raak de bijenburcht niet aan.

Wilde bijen

Naast de bekende honingbij leven er in Nederland meer dan 350 soorten wilde bijen. Wilde bijen maken geen honing en worden ook niet door imkers gehouden.

Sommige bijen werken en leven samen in koloniën. Hierdoor verdelen ze het werk: nest maken, voedsel zoeken en eitjes leggen. Maar de meeste bijensoorten leven in hun eentje. Zij moeten dan al het werk zelf doen. Bijen die zo leven worden ook wel solitaire bijen genoemd.

Wist je dat… hommels ook bijen zijn? Net als de honingbij hebben hommels ook een koningin en werksters.

Wist je dat… de meeste bijen in Nederland hun nest in de grond bouwen? Bijen houden van rommelige en zandige open grond!

Wonen in een bijenburcht

Elke bijensoort bouwt haar nest op haar eigen manier. Ongeveer 200 soorten bijen graven een holletje in de grond. Zij worden graafbijen genoemd. Andere bijen leggen hun eitjes bovengronds. Zij maken gebruik van bestaande tunneltjes zoals holle stengels van planten, of ze maken zelf tunnels in muren of dood hout.

De bijenburchten in regiopark Buytenhout bestaan uit verschillende soorten materiaal. Zo kunnen verschillende soorten bijen hier een nest bouwen. In de grote boomstammen zijn gaatjes geboord, zodat het makkelijker is voor bijen om hier een nest te bouwen.

Speurtip! Terwijl je in park Buytenhout wandelt of fietst, kan je allerlei bloemen tegen komen. Hoeveel soorten bloemen kun jij vinden? En zie je ook bijen bij de bloemen?

 

Bijenlint Buytenhout

De bijenburchten zijn onderdeel van Bijenlint Buytenhout. Dit Bijenlint is een langgerekt gebied door Regiopark Buytenhout, dat aantrekkelijk is ingericht voor wilde bijen.  Zo zijn er plekken gebouwd waar wilde bijen goed kunnen nestelen. Ook zijn er bomen en struiken geplant die zorgen voor extra nectar en stuifmeel. Loop of fiets langs het bijenlint en ontdek alle bijenburchten en bijenheuvels!

Bijenlint Buytenhout is een samenwerking tussen gemeente Zoetermeer, gemeente Delft, gemeente Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer.

 

 

Waarom helpen we wilde bijen?

Veel wilde bijen zijn inmiddels bedreigde soorten, die nog maar weinig voorkomen. Een belangrijke reden daarvoor is dat hun nestplekken in de natuur en stad vaak verstoord worden. Dat gebeurt vooral als mensen op nieuwe plekken bouwen of iets in het landschap veranderen. Een bijennest is niet zo goed te zien als bijvoorbeeld een vogelnest. Hierdoor hebben we vaak niet door dat we een bijennest verstoren.

Samen kunnen we de wilde bij helpen! Bijvoorbeeld door te zorgen dat er op de juiste tijden in het jaar genoeg nectar en stuifmeel beschikbaar is. Dit doen we door voor bomen, struiken en bloemen te zorgen die extra vroeg of laat bloeien. Langs het bijenlint in Buytenhout zijn daarom op meerdere plekken extra vroeg- en laatbloeiers geplant. Heb je een tuin of balkon? Kies dan voor bloemen die in verschillende maanden bloeien: van het vroege voorjaar tot de late herfst.

Ook kunnen we extra plekken bouwen die perfect zijn voor bijen om hun nest in te bouwen. In Bijenlint Buytenhout is dit gedaan met bijenburchten, bijenheuvels en stijlwandjes waar bijen graag nestelen.