Roofvogels in Buytenhout herkennen

Roofvogels zijn geweldig om tegen te komen, vind je niet? In Buytenhout vliegen er verschillende soorten rond die je zomaar tegen het lijf kunt lopen.

 

Het voorjaar is een goed moment om ze te spotten. De roofvogels gaan zich dan namelijk bijzonder gedragen, ze demonstreren kunstige vlieg-trucjes en maken speciale geluiden. Dit heet ‘baltsgedrag’ en dat doen de vogels om een nieuwe partner aan te trekken of om hun nieuwe broedgebied te beschermen.

Maar ze blijven ontzettend moeilijk te herkennen die roofvogels. Vaak zie je niet meer dan een donker stipje in de lucht. Met de tips in deze blog leer je roofvogels op naam te brengen, ook met het blote oog!

Met foto’s van Wendy van der Eijk.

Buizerd

De buizerd is een middelgrote roofvogel die je heel goed tegen kunt komen in Buytenhout en andere groengebieden (het is de meest algemene soort). De buizerd vliegt meestal hoog in de lucht en vliegt in onrustige stijgende cirkels rond op zoek naar een prooi. Het silhouet van buizerd herken je aan aan zijn brede staart. Van onderaf gezien zie je dat die een donkere doorlopende rand aan de onderkant van zijn vleugel heeft. Buizerds vind je zowel in weilanden als in bossen.

Sperwer

De sperwer is een kleine, schuwe behendige vogeljager.  De roofvogel komt meestal laagvliegend aan en met een kenmerkende flap-flap-zweefactie plukt die zo een vogeltje van de grond. Sperwers nemen hun prooi mee naar hun vaste rustplek waar ze hun prooi plukken verslinden. Deze plekken zijn goed te herkennen aan het prooi-afval wat er onder ligt.

De sperwer heeft korte brede vleugels en lange dunne rechthoekige staart. Het mannetje is te herkennen aan de vele oranje dwarsstrepen bij het vrouwtje zijn deze donkergrijs. Het mannetje is veel kleiner dan het vrouwtje en vanonder helemaal roetoranje.

Havik

De Havik is een grotere versie van de Sperwer. Met ook de brede vleugels en lange rechthoekige staart. Het vrouwtje is net zo groot als de buizerd is sterk genoeg om een fazant te doden. Het mannetje is een stuk kleiner, ongeveer zo groot als een vrouwtjes sperwer en daarvan moeilijk te onderscheiden. De Havik heeft wat langere vleugels en een dikker zwaarder lijf en een ver uitstekende kop!

Havikken broeden in boerenland met veel bomen en bossen en hebben een voorkeur voor hoge naaldbomen. Het is moeilijk om een havik te vinden in een dicht bos. De meeste kans maak in je het vroege voorjaar wanneer ze boven broedgebieden hun baltsvluchten uitvoeren.

Torenvalk

De Torenvalk wordt ook regelmatig gespot in Buytenhout. Wat fijn is want deze soort staat op de rode lijst! De Torenvalk kun je goed herkennen wanneer die bidt. Hij hangt dan lange perioden stil in de lucht, en kijkt naar beneden op zoek naar een lekker muisje. Andere roofvogels bidden ook maar geeneen kan dat zo langdurig als de torenvalk. Een torenvalk is niet groot, een volwassen dier is 31 tot 37 cm groot. De mannetjes hebben een blauwgrijze kop en staart terwijl de vrouwtjes van boven helemaal bruin zijn, met zwarte vlekjes.

Slechtvalk

De slechtvalk is onze grootste inheemse valk en wordt vaak bestempeld als ‘de snelste vogel ter wereld’. Ze maken op hoge snelheid duikvluchten en storten zich op hun prooi die ze doden in de lucht. Jagend vliegt de slechtvalk vaak op grote hoogte en zie je alleen een zwart stipje in de lucht. Maar hij zit ook vaak stil op hoge plekken zoals lantaarnpalen dan zie je zijn brede borst. Een slechtvalk heeft brede puntige vleugels.

Slechtvalken broeden vooral op gebouwen dus je kunt ze ook in steden tegenkomen. Zie je plotseling allemaal kleine vogeltjes die paniekerig wegvliegen? Kijk dan naar boven! Goed mogelijk dat er een slechtvalk aankomt.