Start boswerkzaamheden in De Balij

Staatsbosbeheer start 24 juli met boswerkzaamheden in De Balij. Op verschillende plekken in het bos worden geselecteerde bomen gekapt. Dit wordt gedaan om andere bomen meer ruimte te geven om groot en oud te worden en om ruimte te maken voor een nieuwe generatie jonge bomen.

Tijdens de boswerkzaamheden worden de oranje gemarkeerde bomen weggehaald, dit zal een aantal weken in beslag nemen. Na afloop van de werkzaamheden worden in het plantseizoen – december 2023 tot maart 2024 – op een aantal locaties nieuwe jonge bomen en struiken terug geplant. Bij het planten kiest Staatsbosbeheer voor veel verschillende soorten bomen en struiken. Zo wordt het bos gevarieerder en weerbaarder. Een deel van de nieuwe aanplant zal bestaan uit snel groeiende boomsoorten, waardoor er al snel weer een gesloten bos ontstaat.

Planmatig bosbeheer
Om de 6 jaar vindt er onderhoud plaats in de bospercelen van De Balij, dit noemen wij ook wel Planmatig bosbeheer. Tijdens planmatig bosbeheer worden geselecteerde bomen machinaal weggehaald. Hierdoor krijgen andere bomen meer kans om te groeien en wordt er meer licht op de bodem en ruimte gecreëerd voor de volgende generatie bomen om zo de diversiteit in het bos te vergroten.

Herplant
Na afloop van de werkzaamheden worden op verschillende plekken nieuwe jonge bomen en struiken terug geplant. Zoals, onder andere, gelderse roos, meidoorn, en zoete kers, maar ook meer bekende soorten als zomereik, haagbeuk en populier. Hierdoor wordt het bos gevarieerder in leeftijdsopbouw en het vergroot de soortenrijkdom. Door het zorgvuldig uitkiezen van verschillende boom- en struiksoorten maken we hiermee het bos ook toekomstbestendiger.

Mogelijke hinder
Het is mogelijk dat bezoekers van het gebied enige hinder ondervinden van de werkzaamheden. Dit kan bestaan uit het geluid van machines, de aanwezigheid van rijplaten en houtstapels en de kans op tijdelijke afsluitingen van wandel- en fietspaden. Staatsbosbeheer probeert tijdens de werkzaamheden de overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over bosbeheer op de website van Staatsbosbeheer: https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/buytenhout-balij-bieslandse-bos.